bandera esp bandera cat

Logo Cedules
Cèdules Habitabilitat en Barcelona

Només certificació:

Inspeccionem la seva vivenda i realitzem el certificat d'habitabilitat. És l'opció més econòmica, però vostè ha de fer algunes gestions.

45€+IVA (Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

Certificat i tramitació de la cédula d’habitabilitat:

Inspeccionem la seva vivenda, realitzem el certificat d'habitabilitat, i les gestions necessàries a la Direcció General d'Habitatge. Vostè només ha d'esperar a rebre la seva cèdula d’habitabilitat per correu, al seu domicili.

75€+IVA (Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

 

Certificat d'eficiència energètica d'edificis existents a Barcelona

Certificat d'eficiència energètica d'habitatge:

Inspeccionem el seu habitatge i realitzem el certificat d'eficiència energètica, així com la seva inscripció a l'ICAEN. Expedició de l'etiqueta energètica per par de l'ICAEN.

80€+IVA(100€+IVA habitatges unifamiliars)(Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

Certificat d'eficiència energètica d'habitatge + cèdula d'habitabilitat:

Inspeccionem el seu habitatge, realitzem el certificat d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica, així com totes les gestions necessàries per a l'obtenció de la cèdula i la inscripció a l'ICAEN del certificat d'eficiència energètica. L'ICAEN expedeix l'etiqueta energètica i vostè rep la cèdula al seu domicili.

123€+IVA (Fins 130 m2. Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

 

També si ho desitja el plànol del seu habitatge per 1€/m2.

Area actuacio

contacte

La seva cèdula d'habitabilitat en 24 hores

  • Inspecció: Inspeccionem la seva vivenda i comprovem que acompleix el Decret d'Habitabilitat.

  • Certificat: Emetem el certificat d'Habitabilitat i el visem al col·legi professional. Amb el certificat vostè pot sol·licitar la seva cèdula d’habitabilitat.

  • Cèdula d’habitabilitat: Tramitem la cèdula d’habitabilitat per vostè. La rebrà per correu al seu domicili.

Que és la cèdula d'habitabilitat

La cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i disposa de totes les condicions tècniques d'habitabilitat, segons la normativa vigent.

La cèdula d'habitabilitat és necessària per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors. També serveix per donar d'alta els serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

La cèdula d'habitabilitat és un document vinculat a l'habitatge i independent de la propietat. Té una vigència de 15 anys i no es renova. En el moment que caduca ha de tornar a tramitar-se.

La cèdula la pot tramitar el propietari, administrador o representant autoritzat.

El termini per notificar l'otorgament o denegació de la cèdula d'habitabilitat per part de l'autoritat competent és de 30 dies hàbils des de la data de presentació en el registre.

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net