bandera esp bandera cat

Logo Cedules
Certificat d'eficiència energètica d'edificis existents a Barcelona

Certificat d'eficiència energètica d'habitatge:

Inspeccionem el seu habitatge i realitzem el certificat d'eficiència energètica, així com la seva inscripció a l'ICAEN. Expedició de l'etiqueta energètica per part de l'ICAEN.

80€+IVA(100€+IVA habitatges unifamiliars)(Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

Certificat d'eficiència energètica d'habitatge + cèdula d'habitabilitat:

Inspeccionem el seu habitatge, realitzem el certificat d'habitabilitat i el certificat d'eficiència energètica, així com totes les gestions necessàries per a l'obtenció de la cèdula i la inscripció a l'ICAEN del certificat d'eficiència energètica. L'ICAEN expedeix l'etiqueta energètica i vostè rep la cèdula al seu domicili.

123€+IVA (Fins 130 m2. Barcelona i rodalies. Altres poblacions consultar)

 

Area actuacio

contacte

Certificat d'eficiència energètica a Barcelona

  • Inspecció: Inspeccionem el seu habitatge i analitzem tots els paràmetres per poder qualificar adequadament el mateix.

  • Certificat d'eficiència energètica: Emetem el Certificat d'eficiència energètica i el registrem a l'ICAEN.

  • Expedició: L'ICAEN expedeix l'Etiqueta Energètica.

 

Certificació d'eficiència energètica

La Certificació d'eficiència energètica dels edificis és una exigència derivada de la Directiva 2002/91/CE.

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d'eficiència energètica, s'assignarà a cada edifici una Classe Energètica d'eficiència, que variarà des de la classe A, per als energèticament més eficients, a la classe G, per als menys eficients.

Per a la obtenció de la escala de qualificació, en el nostre país s'ha realitzat un estudi específic en el que es detalla el procediment utilitzat per obtenir els límits de l'escala en funció del tipus d'edifici considerat i de la climatologia de la localitat. Aquest procediment ha pres en consideració les escales que en la actualitat se sospesen en altres països i, en particular, la proposta que figura en el document del CEN prEN 15217 “Energy performance of buildings: Methods for expresing energy preformance and for energy certification of buildings”.

Els edificis o habitatges existents que siguin objecte de contracte de compraventa o de lloguer hauran de disposar d'un certificat d'eficiència energètica.

El propietari del edifici, habitatge o local serà responsable d'encarregar la realització de la certificació d'eficiència energètica.

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de deu anys.

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net