bandera esp bandera cat

Logo Estudi
Presentació

Angel Exojo Lozano

Serveis

Col·laboradors


barra

Presentació

Des de la formació de l'estudi, el treball sempre ha estat orientat a millorar la qualitat dels projectes, així com oferir un servei més òptim, oferint el màxim de serveis als clients. Cada projecte que entra a l'estudi es un nou repte per a nosaltres, tractem d'aconseguir la completa satisfacció del client.

Filosofia

La filosofia de l'estudi es aconseguir generar espais que estiguin per sobre de l'espera't pel client. La qualitat dels projectes no està necessariament lligat amb el seu cost, però si com ha estat realitzat el mateix. Els paràmetres per a un bon disseny son més una actitud mental d'intentar aconseguir lo millor.

El Projecte

L'èxit d'un projecte consisteix en treballar conjuntament amb els clients, els usuaris i un bon grup de treball de consultors especialistes en distintes matèries. El projecte sempre serà el resultat d'un treball conjunt amb tot ells. A l'estudi entenem que es importantíssim el coneixement de les necessitats concretes del client per a la consecució d'un bon treball.

Arquitectura

L'arquitectura, a més de satisfer unes necessitats d'ús, espais i cost del client, també pot anar mes enllà. El nostre objectiu es complir el programa de necessitats del client amb una arquitectura que funcioni i simultàniament generi un entorn que emocioni i estimuli.

barra

Angel Exojo Lozano

Angel Exojo Lozano va neixer a Barcelona el 26 de maig de 1965.

Formació

Realitza els estudis d'Arquitectura Tècnica a l'Escola Universitària Politècnica de Barcelona, obtenint el títol a l'octubre de 1989. Posteriorment cursa Arquitectura Superior a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, obtenint el títol al gener de 1998.

Experiència

Com arquitecte lliberal, treballa per a promotors privats en projectes unifamiliars i plurifamiliars desde l'any 1998. També desenvolupa projectes de reparcel·lació, així com projectes d'urbanització.

barra

Serveis

A l'estudi s'aborden projectes que cobreixen les següents àrees:

Projectes Residencials Plurifamiliars

Projectes Residencials Unifamiliars

Projectes de Reparcel·lació i Urbanització

Projectes d'Enderroc

Dictàmens i Valoracions

Edificis d'equipaments

Projectes de Decoració

Treballs de delineació

Càlcul d'Estructures

barra

Col·laboradors

Roberto Marquez Perez

Arquitecte tècnic col·laborador de l'estudi, que ens ajuda amb el desenvolupament complert de projectes i concursos. També treballa en la presentació dels projectes per donar al client una visió més propera.

Bernat Batlle i Montserrat

Arquitecte tècnic col·laborador en projectes i concursos. Amb un ampli coneixement de l'obra i dels processos constructius, ens ajuda per al bon procés de l'obra.

INTEC Enginyeria

Oficina de enginyeria integral, amb molta experiència en diversos sectors: recreatiu, industrial, assistencial-hospitalari, administració pública i edificació plurifamiliar. Treballem conjuntament per oferir el millor servei al client.

SCQ - Servei de Control de Qualitat, SL

Control de qualitat en els diversos àmbits de l'obra: formigó fresc, assaig de laboratori de geotècnia, control de sondeig, toma de mostres i assajos in situ per reconeixement geotècnic. Professionalitat i experiència per garantir una bona base per començar a treballar en els projectes.

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net